Eğitim

Akademik Yıl
Öğrencilerin Sınıflara Yerleştirilmesi
Hazırlık programında derslere devam zorunluluğu var mıdır?
Yılsonu Geçme Notu nasıl hesaplanır?
Öğretim elemanından izin alıp derse devam etmemem sorun olur mu?
Öğrenci Mazeretleri ve Sağlık Raporları
Bir yıllık Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık eğitimi alıp başarısız olan öğrencilerin akademik seçenekleri nelerdir?
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık eğitimini 2 yıl içinde başarılı olarak tamamlayamayan öğrenciler ne yapmalı?
Hazırlık Programında hangi kitapları takip ediyoruz ve neler öğreniyoruz?

Akademik Yıl
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık programı Güz ve Bahar Yarıyılı olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır. Akademik yılın başlama, bitme ve diğer önemli tarihleri Üniversitemiz web sitesinin ana sayfasındaki ilgili bağlantıda bulunmaktadır. Başa dön

Öğrencilerin Sınıflara Yerleştirilmesi
Yeni başlayan öğrencilerin sınıflara yerleştirilmesi muafiyet sınavı sonucuna göre yapılır. Muafiyet sınavına girmeyen öğrenciler en alt düzeydeki sınıflardan birine yerleştirilir. Hazırlık sınıfını tekrar eden öğrencilerin sınıflara yerleştirilmesinde ise hazırlık sınıfında aldığı notlar ve girmişse muafiyet sınavı sonucu göz önünde bulundurulur. İlk hafta içerisinde yapılacak seviye belirleme sınavı sonucunda sınıf listelerinde değişiklik yapılabilir. Öğrencilerin yerleştirildikleri sınıflar Güz yarıyılı ilk günü sabah dersler başlamadan Bölümümüz panosunda ilan edilir. Bölümüzde sabah dersleri 9:00 da başlamaktadır. Başa dön

Hazırlık programında derslere devam zorunluluğu var mıdır?
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık sınıfı eğitiminde devam zorunlu olup, derslerin %15’inden fazla devamsızlık yapan öğrenci devamsızlıktan başarısız olur ve yıl sonu yapılacak final sınavına giremez. Ancak, muafiyet sınavlarına girme hakkı devam eder. Başa dön

Yılsonu Geçme Notu nasıl hesaplanır? 
Her biri ayrı yüzdeliklere sahip Ara sınavlar, haberli ve habersiz küçük sınavlar (quizler), Sınıf içi performans değerlendirme notları, Bilgisayar destekli dil öğrenme portalı üzerinde yapılan aktivitelere verilen notlar ve yazma becerisini ölçen ödevlerden alınan notların bileşimi yıl içi başarı notu olarak ifade edilir. Yıl içi başarı notunun genel başarı puanının hesaplanmasındaki katkısı %60’dır. Yılsonu yapılan Final sınavından alınan notun da %40’ı  alınarak genel başarı (Geçme) notu hesaplanırBaşa dön

Öğretim elemanından izin alıp derse devam etmemem sorun olur mu? 
Devam zorunluluğu yönetmelik gereğidir, hiçbir yöntem bu zorunluluğu kısmen veya tamamen kaldırmaz Başa dön

Öğrenci Mazeretleri ve Sağlık Raporları
Öğrencilerin Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen, sağlık raporu gibi belgeye dayalı mazeretleri nedeniyle katılamadıkları arasınavlar için mazeret sınavları yapılır. Yeni kayıt öğrencilerin Eylül ayında girdikleri muafiyet sınavı dışındaki muafiyet sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Öğrencilerin mazeret sınavına girebilmeleri için raporlarını, en geç raporun bitimini takip eden okul gününde Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Öğrenciler raporlu oldukları günlerde devamsız sayılır.
Mazeret sınavı hakkı kazanan öğrenciler bölüm başkanlığının ilan ettiği tarihlerde mazeret sınavlarına girmekle yükümlüdür, mazeret sınavına girmemiş olan öğrenciler için başka bir mazeret sınavı yapılmaz. Başa dön

 Bir yıllık Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık eğitimi alıp başarısız olan öğrencilerin akademik seçenekleri nelerdir? 
Bir yıllık Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık eğitimi alıp başarısız olan öğrenciler, bir sonraki akademik yılın başında yapılan muafiyet sınavına girebilir. O sınavdan da başarısız olmaları durumunda öğrenciler, hazırlık eğitimine devam edebilecekleri gibi Yabancı Diller Bölümü’ne “Yabancı Dilimi Kendi İmkânlarımla Geliştirmek İstiyorum” (ilk akademik yıl devamsızlıktan kalmama şartı ile)  dilekçesi verebilirler, yıl boyunca derslere katılmazlar ve izleyen final ve Muafiyet Sınavlarına girebilir. Başa dön

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık eğitimini 2 yıl içinde başarılı olarak tamamlayamayan öğrenciler ne yapmalı?

Hazırlık sınıfını 2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenci kendi yükseköğretim kurumunda öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilir veya kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmesi durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilir. Ancak, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekmektedir.

http://ogrenciisleri.ogu.edu.tr/duyurular.aspx?ID=1071

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrencilere; 26 Kasım 2014 gün ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6569 sayılı kanun ile değişen 2547 sayılı Kanunun 44. Maddesi c fıkrası gereği 2015-2016 Öğretim Yılından itibaren 3 yıl içinde kullanacakları 3 sınav hakkı verilmesine, sınav haklarının öğrencinin talebi halinde her eğitim öğretim yılı başında yapılan Yabancı Dil Muafiyet Sınavlarında , Güz yarıyılı sonunda ya da Akademik yıl sonunda  yapılan Muafiyet sınavlarında kullanılabileceğine, başvuruların Muafiyet Sınav tarihlerinden en geç 10 gün önce yazılı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılması gerekmektedir. Başa dön

Hazırlık Programında hangi kitapları takip ediyoruz ve neler öğreniyoruz? 
İngilizce Zorunlu Hazırlık eğitimi sınıflarında Oxford yayınevinin Navigate ders kitapları serisinin BEGINNER, ELEMENTARY, PRE-INTERMEDIATE ve INTERMEDIATE düzeydeki kitapları takip edilmektedir. Öğrencilerin temel dil becerilerini geliştirmek için bölümümüzce hazırlanan farklı materyaller ve kitaplar kullanılmaktadır. Fransızca Zorunlu Hazırlık eğitimi sınıflarında Didier yayınevinin Latitudes serisinin A1/A2 ve A2/B1 kitapları takip edilmekte olup öğrencilerin temel dil becerilerini geliştirmek için bölümümüzce hazırlanan farklı materyaller ve kitaplar kullanılmaktadır. Başa dön