Öğrenci El Kitabı

T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

ÖĞRENCİ EL KİTABI

 

Değerli öğrenciler,

Üniversitemizin Yabancı Diller Bölümüne HOŞ GELDİNİZ! Bölümümüz, üniversitemizin öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda öğrencilere hazırlık eğitimi (İngilizce, Almanca ve Fransızca ) vermek ve çeşitli birimlerdeki Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) derslerinin koordinasyonunu tek merkezden yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Hedefimiz öğrencilerimize bölümlerinde İngilizce, Almanca ve Fransızca yürütülen eğitime aktif olarak katılmaları ve takip edebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve teknikleri kazandırmaktır. Bunun yanında öğrendiğiniz dil becerilerini gerçek hayatta kullanabilmenize yardımcı olmayı ve farklı kültürler konusunda farkındalığınızı arttırmayı, bakış açınızı geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Bu kitapçık bölümümüzde uygulanan kural ve yönetmelikler ile sizleri ilgilendiren diğer konularda önemli bilgiler içermektedir. Bu kitapçığı dikkatli bir şekilde okuyarak içindeki bilgileri iyi öğrenmeniz ve uygulamanız bizimle beraber geçireceğiniz eğitim-öğretim yılındaki başarınızda etkili olacaktır,

İdareci ve öğretim elemanları olarak sizlere zevkli, öğretici ve başarılı bir yıl geçirmenizi temenni ederiz.

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Bölümümüzde İngilizce, Almanca ve Fransızca hazırlık eğitimi verilmektedir.

Üniversitemizde Mühendislik Mimarlık Fakültesine bağlı Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerinin öğrencilerine Zorunlu İngilizce Hazırlık,

İktisadi ve İdari Bilimler fakültesine bağlı Uluslararası İlişkiler Bölümünün öğrencilerine Zorunlu İngilizce Hazırlık,

Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine Zorunlu İngilizce Hazırlık,

Fen- Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünün öğrencilerine tercihlerine göre Zorunlu Almanca Hazırlık ya da Zorunlu Fransızca Hazırlık eğitimi vermektedir.

Öğrenciler Yeterlik Sınavı ve Seviye Tespit Sınavında aldıkları puanlara göre Başlangıç, Temel ve Orta sınıflar olarak gruplandırılırlar.

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınavlara Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim ve Sınav Yönergesindeki hükümler uygulanır.

Yeterlik Sınavı

Öğrencinin Hazırlık Eğitiminden veya Zorunlu yabancı Dil Eğitiminden muaf olabilmesi için yapılan sınavlardır. Hazırlık Eğitimi Yeterlik Sınavları dil bilgisi, okuduğunu anlama, kelime bilgisi, yazılı ve sözlü anlatım becerilerini ölçen bölümlerden oluşan sınavlardır. Hazırlık Eğitimi Yeterlik Sınavlarında 100 üzerinden en az 70 alan öğrenciler Hazırlık Eğitiminden muaf tutulur.

Yabancı Diller Bölümüne yeni kayıt yaptıran, halen öğrenci olan veya ilişiği devam eden öğrenciler için;

  • Güz yarıyılı başında
  • Güz yarıyılı tamamlandıktan sonra
  • Bahar yarıyılı tamamlandıktan sonra

Hazırlık Eğitimi Yeterlik Sınavları düzenlenir ve bu sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez.

Seviye Tespit Sınavı

Hazırlık Eğitimi alacak öğrencilerin seviyelerini tespit etmek için Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınavı Güz Yarıyılın başladığı ilk hafta içinde yapılan sınavlardır.

Yıl Sonu Sınavı

Yılsonu sınavı İkinci dönemin sonunda yapılan sınavdır. Genel başarı notunun hesabında yıl içi notlarının katkısı % 60 ve yıl sonu notunun katkısı % 40' dır. Öğrencinin hazırlık sınıfını başarmış sayılabilmesi için genel başarı notu da minimum % 70 olmalıdır.

Yıl İçi Sınavları

Yıl içi sınavları kısa sınavlar (quiz/modül) ve ara sınavlar olmak üzere iki türlü uygulanır.

Kısa sınavların büyük çoğunluğu duyurusuzdur. Kısa sınavların mazeret ne olursa olsun telafileri yoktur, sadece sınıfta bulunan öğrencilere uygulanır. Yabancı Diller Bölümünde görevli öğretim görevlileri tarafından hazırlanır ve en kısa süre içinde değerlendirilir.

Ara sınavlar duyurulu sınavlardır. Birinci dönem 2 ve ikinci dönem 1 ara sınav uygulanır, Ara sınavlar dinleme, okuma-anlama, dilbilgisi, kelime bilgisi, yazma ve konuşma becerilerinin ağırlıklı olduğu sınavlardır. Ara sınavlar yılsonu sınavına ışık tutan ve bu sınava hazırlayıcı niteliktedir. Ara sınavların tarihleri Akademik Takvimde belirtilmiştir. Ara sınava, hasta olup geçerli rapor ibraz edenler ve Senatonun haklı ve geçerli saydığı nedenler hariç, girmeyen öğrencilere girmedikleri sınavdan SIFIR notu verilir.

Bütün sınavlar 100 puan üzerinden değerIendirilir.

Lms (İngilizce Hazırlık İçin)

Online olarak takip edilen bir sistemdir. Sisteme kaydolan öğrenci çevrimiçi ortamda bir bilgisayar aracılığıyla, her ünite için hazırlanmış olan alıştırmaları belirtilen süreye kadar, bireysel olarak tamamlar ve puan toplar. Süresi bitmiş alıştırma için ek süre yoktur.

Projeler

Öğrencilerin yıl içi değerlendirmesine katkı edecek yıl boyunca bireysel ya da grup olarak hazırlayacakları sunumlar, grup çalışmaları, afişler, posterler, video vb projeler başlığı altında değerlendirilir. Proje içerikleri ve tarihleri, öğrencilerin projeleri nasıl hazırlayacakları konusundaki ayrıntılar dersin öğretim görevlisi tarafından duyurulur. Proje görevini yerine getirmeyen öğrenci «sıfır» alır ve bu not ortalamaya dâhil edilir.

Yazma Çalışmaları  ( Writing / Portfolyo)

Yazma çalışmaları; dersi yürüten hocalar tarafından sınıf içerisinde, öğrencilere önceden belirlenmiş konular verilerek yazı yazdırma işlemidir. Yıl boyunca yapılacak yazma çalışmaları, her birim tarafından belirlenip, değerlendirme ölçütleri öğrencilere duyurulur. Yazma çalışmasına katılamamış olan öğrenci «sıfır» alır ve bu not ortalamaya dâhil edilir.

İngilizce Hazırlık Öğrenci başarısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Güz Dönemi:                    Ara sınav 1                                        % 7

                                           Ara sınav 2                                        % 9

                                          Kısa sınavlar (Quizler )                     % 7     

 

Bahar Dönemi:               Arasınav 3                                          % 10

                                         Kısa sınavlar (Quizler )                     % 9     

 

Güz +Bahar Dönemi:           Projeler                                         % 6

                                               Yazma Çalışmaları (Writing)      % 7

                                               LMS                                                 % 5

                                               _______________________________________

Yıl içi ağırlıklı not                                                               % 60

Yıl Sonu Sınavı                                                                   % 40

                                                _______________________________________  

Genel Başarı Notu                                                              % 100

 

Almanca Hazırlık Öğrenci başarısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Güz Dönemi:                     Ara sınav 1                                        % 10

                                            Ara sınav 2                                        % 10

                                           Kısa sınavlar (Quizler )                     % 10   

 

Bahar Dönemi:               Ara sınav 3                                          % 10

                                         Kısa sınavlar (Quizler )                      % 10   

 

Güz +Bahar Dönemi:        Projeler                                              % 5

                                           Yazma Çalışmaları (Portfolyo)        % 5

                                          __________________________________________

Yıl içi ağırlıklı not                                                                   % 60

Yıl Sonu Sınavı                                                                        % 40

                                                 _________________________________________

Genel Başarı Notu                                                                   % 100

 

Fransızca Hazırlık Öğrenci başarısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

 

Güz Dönemi:                    Ara sınav 1                                              % 8

                                           Ara sınav 2                                               % 10

                                           Kısa Sınavlar (Modül )                           %10

                                          Projeler + Yazma Çalışmaları                % 5

 Bahar Dönemi:               Ara sınav 3                                              %12

                                          Kısa Sınavlar (Modül)                            %10

                                           Projeler + Yazma Çalışmaları               % 5

                                                ______________________________________

Yıl içi ağırlıklı not                                                                      % 60

Yıl Sonu Sınavı                                                                           % 40

                                                __________________________________________

Genel Başarı Notu                                                                     % 100

 

Devamsızlıktan kalan öğrenciler Yıl Sonu Sınavına giremezler ve başarısız sayılırlar.

Mazeret Sınavı

Üniversite Senatosunca belirlenmiş “Haklı ve Geçerli Nedenler”le, herhangi bir ara sınava veya Yılsonu sınavına katılamayan ve mazereti, Yabancı Diller Bölümünün önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen Hazırlık Sınıfı öğrencileri için mazeret sınavı düzenlenir. Bu sınavlar dışındaki, kısa sınavlar, ödevler ve diğer değerlendirmeler için mazeret sınavı açılmaz. Mazeret ile ilgili başvuru, mazeretin bitiminden itibaren ilk 2 iş günü içinde yazılı olarak Yabancı Diller Bölümüne yapılır. Bu süre dışında yapılan başvurular kabul edilmez.  Bir öğrenci bir öğretim yılı boyunca en fazla bir mazeret sınavı hakkından yararlanabilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Sınav sonuçlarına itiraz notların duyurulmasını izleyen ilk 5 (beş) işgünü içinde Yabancı Diller Bölümüne yazılı olarak yapılır. İtirazlar, Yabancı Diller Bölümünce incelenir ve Üniversite Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Sınav sonuçlarında maddi hata dışında değişiklik yapılmaz.

Derslere Devam Durumu

Hazırlık Sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler derslere, bulundukları sınıfın yıllık ders saatinin en az  % 85i oranında devam etmekle yükümlüdür. Devamsızlık oranı toplam yıllık ders saatinin %15’ini geçen öğrenci, Hazırlık Sınıfında başarısız sayılır, yılsonu sınavına alınmaz. Bununla birlikte,

a)  Üniversite Rektörlüğü tarafından akademik, sosyal veya sportif amaçlı görevlendirilen öğrencilerin görevleri süresi boyunca;

b)   Öğrencilerin birinci derece yakınlarından biri vefat ettiğinde durumu belgelemesi halinde üç gün için;

devamsızlıkları dikkate alınmaz.

Hasta olan öğrenciler doğrudan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezine başvuracaktır. Mediko-SosyaI Merkezi veya sevk halinde Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin verdiği raporlar geçerli sayılacaktır. Ancak, öğrencinin tatil için gittiği memleketinde hastalanması durumunda Devlet Hastanesinden aldığı rapor geçerli sayılabilir; fakat üniversite idaresi bu durumlara sıcak bakmamaktadır. Çünkü eğitim-öğretim dönemi içinde öğrenciler Eskişehir'de bulunmakla yükümlüdür.

Öğrenciler, Yüksek Öğretim Yönetmeliklerine göre, raporlu oldukları sürelerde derse devam etmekle (işlenen konulardan sorumludurlar) yükümlü kılınmaktadır; yani rapor devamsızlık yerine geçmemektedir veya öğrenciye devamsızlık hakkı tanımaz veya devamsızlığı telafi etmez; Raporun ara sınav tarihlerini kapsaması halinde ara sınavın mazereti dönem sonunda yapılır. Kısa sınavların mazereti yoktur; kaçırılan kısa sınavlardan SIFIR notu verilir. Ara sınavları veya herhangi birini kapsayan bir sağlık raporunuz yoksa bölüm idaresine ibraz etmenize gerek yoktur; fakat rapor ara sınavı kapsıyorsa ​rapor alındığı tarihten en geç iki iş günü İçinde bölüm başkanlığına İletilmelidir.

Öğretim Görevlisinin Derse Gelmeme Durumu

Öğretim görevlileri çeşitli acil durumlarda ve/veya hastalık halinde derse giremeyebilir. Bu durumda bölüm, bir başka öğretim görevlisinin derse girmesini temin edecektir.

Sınıf öğretim görevlisinin veya başka bir öğretim görevlisinin dersinize gelmemesi halinde, bölüm başkanlığını durumdan haberdar ediniz ve dağılmayınız. Ders olmayacak diye dağılmanız halinde derse geç gelen öğretim görevlisi sınıfta kimse bulamaz ise sınıfta olmayanlara devamsız muamelesi yapacaktır.

Sınavlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sınavlar ilan edilen tarihte ve saatte başlar. Dolayısı ile sınav saatinden önce sınav salonunda bulunmanız gereklidir. Geç kalan öğrenciler (sınav türüne göre) sınav uygulama yönergesinde belirtilen süre içinde sınava alınabilir, ancak ek süre verilmez.

Sınav öncesinde kimlik kontrolü yapılacaktır. TC Kimlik Kartı veya Pasaport ve Öğrenci Kimlik Kartı yanında olmayan öğrenci sınava ALINMAYACAKTIR.

Sınav süresince dışarı çıkmanıza izin VERİLMEYECEKTİR.

Sınav süresince yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeliği geçerlidir.

Hazırlık öğrencisi olarak sizden beklentilerimiz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü her öğrencimizin düşünme, sorgulama ve kendini ifade etme ortamı olan bir kurumdur. Herkesin bu hakka sahip olduğunu unutmamalıyız ve diğerlerine saygı göstermeliyiz.

Derslere devam edin ve aktif olarak ders etkinliklerine katılın.

Derslere geç kalmayın, öğretim görevlisi derse geç kalmanız halinde sizleri sınıfa almama hakkına sahiptir.  

Dersin gerektirdiği ödev ve yükümlülükleri yerine getirin.

Derslere zamanında ve gerekli tüm ders malzemelerinizle katılın.

Düzenli şekilde çalışın. Dil öğrenimi bir süreçtir ve düzenli çalışma gerektirir.

Öğrendiğiniz bilgi ve becerileri günlük hayatınıza uyarlayın.

Bağımsız öğrenme fikrini benimseyip, okul dışında da kendinizi geliştirmeye çalışın.

Günümüz teknolojisinden sizi yabancı dil eğitiminde ileri götürecek şekilde yaralanın.

Pozitif düşünün ve hata yapmaktan korkmayın.

 

 

Yabancı Diller Yönergesi

http://oidb.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/113/yabanci-diller-bolumu-yabanci-dil-ogretim-ve-sinav-yonergesi

 

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

http://oidb.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/44