Muafiyet Sınavları Yönerge Değişikliği
27.08.2018

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu'nun 08.08.2018 tarih ve 13320152-050.02.04-16 numaralı kararı ile, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Yabancı Dil Öğretim ve Sınav Yönergesi'nde değişiklikler yapılmıştır. 

18 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan Zorunlu Yabancı  Dil Yeterlik Sınavı 2 oturum olarak yapılacak, ilk oturumda dil bilgisi, okuma, kelime bilgisi; ikinci oturumda ise yazma ve konuşma sınavları yapılacaktır. 

Üniversitemize 2018 - 2019  Eğitim öğretim yılındaolan öğrencilerimizin başarılı sayılmaları için  Hazırlık Eğitimi Yeterlik Sınavlarında 100 üzerinden en az 70 almaları gerekmektedir. 

2018 - 2019 Öğretim yılından daha önce kayıt olmuş öğrencilerimiz için bir önceki yönerge halen geçerlidir. Bu öğrencilerimizin başarılı sayılmaları için  Hazırlık Eğitimi Yeterlik Sınavlarında 100 üzerinden en az 60 almaları (İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için 70) gerekmektedir. 

18 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan Zorunlu Yabancı  Dil Yeterlik Sınavı 2 oturum olarak yapılacak, ilk oturumda dil bilgisi, okuma, kelime bilgisi; ikinci oturumda ise yazma ve konuşma sınavları yapılacaktır. 

Yeni Yönergeye alttaki linkten ulaşabilirsiniz. 

http://oidb.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/113/yabanci-diller-bolumu-yabanci-dil-ogretim-ve-sinav-yonergesi

2018 - 2019 Öğretim yılından daha önce kayıt olmuş öğrencilerimiz için geçerli yönergeye de buradan erişebilirsiniz

2018 - 2019 Öğretim yılından daha önce kayıt olmuş öğrencilerimiz için geçerli yönerge