İletişim
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Yabancı Diller Bölümü
Meşelik Kampusu
Eskişehir
Tel: 0222 2393750 Dahili: 6101
E-posta: ydb@ogu.edu.tr
Yaygın ağ: http://ydb.ogu.edu.tr