İngilizce Öğretmenliği Zorunlu Hazırlık Programı ile ilgili bilgilendirme

Muafiyet Sınavı 12-13 Eylül 2017’de 3 oturum olarak gerçekleştirilecektir ve öğrencilerimizin başarılı sayılabilmeleri için bu sınavdan 70 puan almaları gerekmektedir.

12 Eylül 2017

  1. OTURUM: 10:00-12:00 arasında yapılacak olan yazılı sınavda öğrenciler 100 soruluk çoktan seçmeli ve boşluk doldurma soruları bulunan bir sınav alacaklardır. Bu bölümde öğrencilerin kelime bilgisi ve dilbilgisi ile dinleme ve okuma becerileri tanıma ve üretme düzeyinde ölçülecektir.

13 Eylül  2017

  1. OTURUM– 10:00 – Yazma sınavı – Öğrencilerimizden belirtilen konuda kendilerini ifade edecekleri yazılı bir metin ortaya koymaları beklenmektedir.
  1. OTURUM– 13:00 – Konuşma sınavı – Öğrencilerimiz okutmanlardan oluşan bir komisyon karşısında bireysel olarak kendilerini talimatlar doğrultusunda sözlü ifade edeceklerdir.

70 olan İngilizce Öğretmenliği hazırlık geçme notunun hesaplanmasında Muafiyet Sınavı bölümlerinin yüzdeleri aşağıdaki gibidir:

Yazılı sınav – %70

Yazma sınavı- %15

Konuşma sınavı – %15