Giriş Formu

 
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Ziyaretçi Sayısı

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
 
Hoşgeldiniz
. PDF Yazdır e-Posta

 

ÖNEMLİ DUYURU: Zorunlu hazırlık sınıfında 2 yıl başarısız olup 3. yıl ve sonrası hazırlık sınıfından geçmek şartını yerine getirme zorunluluğu olan öğrencilerin 8 Haziran 2015'te yapılacak olan Final Sınavına girebilmeleri için aşağıdaki dilekçeyi doldurup 2 Haziran 2015 saat 16:00'a kadar  bölüm sekreterliğine teslim etmeleri veya 0.222 237 9913'e faks ile yollamaları gerekmektedir. 

DİLEKÇE İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

 


Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Başarısız Olan Öğrenciler İçin Duyuru


Öğretim Dili % 30 ve % 100 İngilizce olan Bölümlerde Zorunlu Hazırlık Sınıfında iki yıl üst üste başarısız olan öğrencilerimiz istedikleri ve başvuru yaptıkları takdirde ÖYSM Kontenjan Kılavuzundaki 17 nolu koşul gereği; aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği kurallara göre ÖSYM’ ce yerleştirilebilirler. Bu durumdaki öğrencilerimizin, müracaat hakkını kaybetmemeleri için ÖSYM web sayfasından ilgili duyuruyu takip ederek başvuru haklarını kullanmaları önerilmektedir. Zorunlu Hazırlıkta 1 inci yılın sonunda başarısız olan öğrenciler de Türkçe programa yerleştirme başvurusu yapabilirler. ANCAK Adaylar yerleştirme işlemine sadece bir defa başvurabilirler.


Merkezi yerleştirme sonucunda Türkçe programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler yerleştirildikleri Türkçe programa kayıt yaptırmadan önce Yükseköğretim kurumlarında aynı anda iki lisans programında eğitim devam edilemeyeceğine ilişkin 22 Eylül 2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı gereği, durumlarını belirten yazılı bir dilekçe ile Üniversitemizden ilişiklerini kesmek zorundadırlar.

 

Öğretim Dili % 30 ve % 100 İngilizce olan Bölümlerde Zorunlu Hazırlık Sınıfında iki yıl üst üste başarısız olan öğrencilerimizin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. maddesi gereğince, talep etmedikleri sürece Üniversitemizden ilişikleri kesilmeyecektir. Ancak söz konusu öğlenciler, Hazırlık Muafiyet Sınavını başarmadıkları sürece Bölümlerinden ders alamayacak ve öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır. Bu durumdaki öğrencilerimiz; yabancı dil bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirerek, yıl sonunda yapılan yabancı dil final ve bütünleme veya öğretim yılı başında ve güz yarıyılı sonunda düzenlenen hazırlık muafiyet sınavlarından birine girerek ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(YDS) veya eşdeğerlerinden Üniversite Senatosunun belirlediği puanla başarılı olduklarını belgeleyerek ders kayıtları yaptırdıktan sonra öğrencilik haklan başlayacaktır.


Öğretim Dili % 30 ve % 100 İngilizce olan Bölümlerde Zorunlu Hazırlık Sınıfında iki yıl üst üste başarısız olup, ÖSYM’ye başvurmayan ya da başvurduğu halde Türkçe programlara yerleşmeyen ve Üniversitemizden kaydını sildirmeyip kayıtları devam eden öğrencilerimiz için, Hazırlık Muafiyeti başaramadıklan süre, 2547 sayılı kanunun 44/c maddesinde açıklandığı şekilde öğrenim süresinden sayılacaktır.


Öğrencilerimize Duyurulur.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi RektörlüğüEskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Rektörlüğe bağlı bir Bölüm olup, Rektörün atadığı Bölüm Başkanı tarafından idare edilmektedir. Bölüm iki üniteden oluşmaktadır: Temel İngilizce Eğitimi ve Hazırlık Eğitimi. Temel İngilizce Eğitimi tamamen Türkçe yürütülen lisans ve önlisans programlarında programlarla birlikte ilgili bölümlerde yürütülürken, Hazırlık programı kısmi veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara başlamadan önce bir öğretim yılı süreyle Yabancı Diller Bölümü binalarında yürütülmektedir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü üniversitemizin Fakülte veya Yüksekokullarının birinci sınıfına kayıt yaptıran, Eğitim-Öğretim yılı başında (genellikle Eylül ayında) yapılan Muafiyet (Yabancı Dil Yeterlik) Sınavında başarılı olamayan öğrencilere Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça) Hazırlık ve Temel İngilizce derslerinin verilmesini organize eder.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık sınıflarında ders programları, farklı düzeyde başlayan öğrencilerin yabancı dil düzeylerini, öğretim yılı sonunda eşitlemeyi ve bölümlerinde, öğretilen dilde alacakları dersleri takip edebilecek düzeyde yabancı dilde okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini kazandırmayı amaçlar. Hazırlık ünitesinde okutmanlar arasında etkin ve verimli bir organizasyon sağlamak amacıyla dört komisyon (ofis) görev yapmaktadır. Bunlar: Ölçme Değerlendirme (Sınav) Komisyonu, Program Geliştirme ve Uzaktan Eğitim Komisyonu, Görsel-İşitsel ve Basılı Materyal Komisyonu ile Sosyal İşler ve Öğrenci Denetleme Komisyonudur.

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik/Elektronik, Bilgisayar, Makine Mühendisliği ve Mimarlık Bölümleri, Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans programı öğrencileri için her akademik yıl başlamadan hemen önce İngilizce / Almanca / Fransızca / Arapça Hazırlık Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu sınavdan MUAF olamayan öğrenciler, bir yıllık hazırlık programını takip etmek zorundadırlar. Muafiyet sınavı sonuçlarına göre muaf olmak için yeterli notu (65 ve üzeri) alamayan İngilizce hazırlık sınıfına devam etmesi gereken öğrenciler 3 farklı düzeyde bulunan sınıflara yerleştirilirler. Diğer diller için olan hazırlık sınıflarında farklı düzey sınıfları oluşturmak akademik yıl başlangıcında değerlendirilir. Bir yılın sonunda başarılı olamayan öğrenciler; bütünleme, akademik yılın başında (sınav tarihi kayıt sürecinde duyurulmaktadır) ve birinci dönem sonrasında yapılan muafiyet sınavlarına girebilir. Bir yılın sonunda başarılı olamayan öğrencilerin hazırlık sınıfını en fazla bir kez tekrar etme hakları vardır. Hazırlık sınıfı okuması veya hazırlık sınıfında başarılı olması gereken öğrenciler eşdeğerliği Üniversite tarafından kabul edilen YDS, TOEFL, TestDaF, DEFL gibi sınavlara girip yeterli not aldıktan sonra sınav sonuç belgelerinin aslını Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına ibraz ederek muafiyet talebinde bulunabilir.

Son Güncelleme: Çarşamba, 06 Mayıs 2015 14:33